آموزش تکنیک های CSS – افزایش سرعت , کاهش مصرف پهنای باند – CSS Sprite - webtarget.ir


Css Sprite چیست و چگونه می تواند به کاهش مصرف پهنای باند و افزایش سرعت وب سایت کمک کند؟قبل از استفاده از تکنیک CSS Sprite

تعداد درخواست حجم تصاویر زمان بارگذاری
7 request + 1 request Html Page
قبل از لود شدن تصویر CssSpriteButtonHover.gif
با رفتن موس بر روی Button این تصویر نیز لود می شود
8.57 kb (5 file , Icons) + 4.25 kb (2 file , Roll Over Button) = 11.5 kb 1.69 s
fireFox
fireFox
fireFox
fireFox
fireFox


موس را بر روی دکمه بیاورید

بعد از استفاده از تکنیک CSS Sprite «